dr. Heksan, SpM (K)

Sub Spesialis : Vitreoretina, Katarak
POLI MATA
Kouta Antrian BPJS : 35

Sisa Antrian : 0

Kouta Antrian UMUM : 10

Sisa Antrian : 6

dr. Marjis, SpM

Sub Spesialis : Katarak
POLI MATA
Kouta Antrian BPJS : 50

Sisa Antrian : 17

Kouta Antrian UMUM : 10

Sisa Antrian : 6

dr. Yandrison, SpM

Sub Spesialis : Katarak
POLI MATA
Kouta Antrian BPJS : 20

Sisa Antrian : 14

Kouta Antrian UMUM : 10

Sisa Antrian : 10

dr. Fitratul Ilahi, SpM (K)

Sub Spesialis : Glaukoma, Katarak, Neuro Ophthalmology
POLI MATA
Kouta Antrian BPJS : 35

Sisa Antrian : 0

Kouta Antrian UMUM : 10

Sisa Antrian : 6

dr. Havriza Vitresia, Sp.M

Sub Spesialis : Infeksi Immunologi, Katarak
POLI MATA
Kouta Antrian BPJS : 30

Sisa Antrian : 26

Kouta Antrian UMUM : 10

Sisa Antrian : 9

dr. Weni Helvinda, SpM (K)

Sub Spesialis : Vitreoretina, Katarak
POLI MATA
Kouta Antrian BPJS : 20

Sisa Antrian : 17

Kouta Antrian UMUM : 5

Sisa Antrian : 5

dr. Rinda Wati, Sp.M (K)

Sub Spesialis : Refraksi Lensa Low Kontak, Katarak
POLI MATA
Kouta Antrian BPJS : 20

Sisa Antrian : 19

Kouta Antrian UMUM : 5

Sisa Antrian : 5

dr. Naima Lassie, SpM

Sub Spesialis : Vitreoretina, Katarak
POLI MATA
Kouta Antrian BPJS : 20

Sisa Antrian : 18

Kouta Antrian UMUM : 5

Sisa Antrian : 5

dr. Syahrial Haroes, SpM (K)

Sub Spesialis : Katarak
POLI MATA
Kouta Antrian BPJS : 30

Sisa Antrian : 10

Kouta Antrian UMUM : 10

Sisa Antrian : 7