dr. Heksan, SpM (K)

Sub Spesialis : Vitreoretina, Katarak
POLI MATA
Kouta Antrian BPJS : 30

Sisa Antrian : 9

Kouta Antrian UMUM : 10

Sisa Antrian : 7

dr. Yandrison, SpM

Sub Spesialis : Katarak
POLI MATA
Kouta Antrian BPJS : 50

Sisa Antrian : 35

Kouta Antrian UMUM : 20

Sisa Antrian : 20

dr. Andrini Ariesti, SpM

Sub Spesialis : Glaukoma
POLI MATA
Kouta Antrian BPJS : 35

Sisa Antrian : 29

Kouta Antrian UMUM : 10

Sisa Antrian : 9

dr. Rinda Wati, Sp.M (K)

Sub Spesialis : Refraksi Lensa Low Kontak, Katarak
POLI MATA
Kouta Antrian BPJS : 40

Sisa Antrian : 35

Kouta Antrian UMUM : 15

Sisa Antrian : 14

dr. Haves Ashan, SpM

Sub Spesialis : Katarak dan Medical Retina
POLI MATA
Kouta Antrian BPJS : 50

Sisa Antrian : 31

Kouta Antrian UMUM : 20

Sisa Antrian : 19

dr. Syahrial Haroes, SpM (K)

Sub Spesialis : Katarak
POLI MATA
Kouta Antrian BPJS : 30

Sisa Antrian : 10

Kouta Antrian UMUM : 10

Sisa Antrian : 9

dr. Reni Anggraini, SpM

Sub Spesialis : Infeksi Immunologi, Katarak
POLI MATA
Kouta Antrian BPJS : 50

Sisa Antrian : 30

Kouta Antrian UMUM : 20

Sisa Antrian : 19

dr. Desty Ria Tiffani, Sp.M

Sub Spesialis : Katarak
POLI MATA
Kouta Antrian BPJS : 50

Sisa Antrian : 24

Kouta Antrian UMUM : 20

Sisa Antrian : 16

dr. Felichia Yovianda, SpM

Sub Spesialis : -
POLI MATA
Kouta Antrian BPJS : 20

Sisa Antrian : 19

Kouta Antrian UMUM : 10

Sisa Antrian : 10