dr. Joni Sastra, SpM

Sub Spesialis : Katarak
POLI MATA
Kouta Antrian BPJS : 60

Sisa Antrian : 0

Kouta Antrian UMUM : 20

Sisa Antrian : 20

dr. Heksan, SpM (K)

Sub Spesialis : Vitreoretina, Katarak
POLI MATA
Kouta Antrian BPJS : 30

Sisa Antrian : 0

Kouta Antrian UMUM : 10

Sisa Antrian : 7

dr. Andrini Ariesti, SpM

Sub Spesialis : Glaukoma
POLI MATA
Kouta Antrian BPJS : 35

Sisa Antrian : 20

Kouta Antrian UMUM : 10

Sisa Antrian : 10

dr. Havriza Vitresia, Sp.M

Sub Spesialis : Infeksi Immunologi, Katarak
POLI MATA
Kouta Antrian BPJS : 30

Sisa Antrian : 20

Kouta Antrian UMUM : 10

Sisa Antrian : 6

dr. Rinda Wati, Sp.M (K)

Sub Spesialis : Refraksi Lensa Low Kontak, Katarak
POLI MATA
Kouta Antrian BPJS : 40

Sisa Antrian : 20

Kouta Antrian UMUM : 15

Sisa Antrian : 11

dr. Naima Lassie, SpM

Sub Spesialis : Vitreoretina, Katarak
POLI MATA
Kouta Antrian BPJS : 60

Sisa Antrian : 18

Kouta Antrian UMUM : 10

Sisa Antrian : 10

dr. Haves Ashan, SpM

Sub Spesialis : Katarak dan Medical Retina
POLI MATA
Kouta Antrian BPJS : 50

Sisa Antrian : 38

Kouta Antrian UMUM : 20

Sisa Antrian : 16

dr. Syahrial Haroes, SpM (K)

Sub Spesialis : Katarak
POLI MATA
Kouta Antrian BPJS : 30

Sisa Antrian : 27

Kouta Antrian UMUM : 20

Sisa Antrian : 18